Hamilton Khaki Naval Frogmen Titanium Automatic Rubber-Strap Watch

HamiltonKhaki Naval Frogmen Titanium Automatic Rubber-Strap Watch

Item #05228564