Tadashi Shoji Embroidered Off-the-Shoulder Ruffle Sheath Dress

Tadashi ShojiEmbroidered Off-the-Shoulder Ruffle Sheath Dress

Item #05202982