Tadashi Shoji Off-the-Shoulder Tassel Trim Hem Dress

Tadashi ShojiOff-the-Shoulder Tassel Trim Hem Dress

Item #05294002