Trina Turk Rosetta Sleeveless Frayed Hem Shirt Dress

Trina TurkRosetta Sleeveless Frayed Hem Shirt Dress

Item #05280241